Mikro tünel Açma

     Ankara kanalizasyon Tünel Sistemleri ile ana atık su hatlarının, zemini kırmadan, asfalt veya beton altından mikro şekilde kazılarak bağlantı ve kazı işleri Ayrıca Drenaj Hattı, Pvc Boru, Korge Boru döşeme işleri bizim işimizdir.

    Mikro Tünel yönteminde mikro tüneli oluşturan borular, tünel içine hidrolik pistonlar tarafından itme kuvveti ile sürülür. Sistemin kontrolü yüzeydeki kontrol kabininden sağlanır. Bu metot üç temel sistem üzerinden ilerler;

  1. İtme boruları
  2. İtme cihazları
  3. İtme ve çıkış şaftları

    Boru itme yöntemiyle inşa edilen mikro tünellerde sistemin çalışmasında; mikro tünel makinesinin tüneli kazması ve itici cihazların kazılan kısımda aynı zamanlı olarak boruları itmesi şeklinde gerçekleşir. Kesici başlık hidrolik itme sistemi ile ileri doğru ilerlemesi sağlanırken yeni bir boru sürülecek kadar yer açıldığında sisteme yeni bir boru bağlanır ve itme işlemi bu şekilde devam eder.

    Mikro tünel makinesi zemini kesici ve dağıtıcı uçlarla parçalandıktan sonra sistemden püskürtülen basınçlı su bu malzemeyi akışkan bir çamur bileşeni haline getirir. Akışkan hale getirilen bu çamur bulamacı sistemde mevcut boşaltım borularınca emilerek yüzeydeki boşaltım tankına alınır.

     Mikro tünel yönteminde ölçüm işlemleri; makine ile yüzeydeki kontrol paneli arasında sürekli olarak veri alışıverişi yapılır. Bu veriler kontrol panelini yöneten operatör tarafından devamlı olarak değerlendirilerek makinenin ön görülen sapma sınırları dışına çıkması engellenir

     Veriler kontrol kabinindeki bilgisayarda değerlendirilerek makinenin yataydaki ve düşeydeki konumunun, kontrol panelinde grafik olarak görüntülenmesi sağlanır. Grafik gösterimde makinenin ana gövdesinin konumu, kesici başlığın konumu ve makinenin ayarlanmış olan sabit konumu kontrol panelindeki ekranda milimetrik kareler üzerinde farklı renklerde görüntülenir. Bu sistem sayesinde anında müdahale ile üst düzey hassasiyet sağlanır.

Vidanjör ile yapılan işlemlerimiz hakkında detaylı bilgiler için; Tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara